Synkronmodellen utgör ett handlingsorienterat ramverk för realiserande av affärs- och resultatförbättringar samt förstärkande av en organisations entreprenöriella anda – dess engagemang och driv, flexibilitet och snabbhet. Över 25 års praktisk erfarenhet och vetenskaplig forskning har systematiserats i en handfast metod för att utveckla en organisation som klarar av de flesta framtida utmaningar själv – utan återkommande behov av extern hjälp. 

 

Synkronmodellen tar sin utgångspunkt i :

  • Den bredare organisations beståndsdelar: struktur och processer, människor och ledarbetarskap, kultur samt styrning och feedback.

  • Att balansera och optimera organisationens beståndsdelar för maximalt värdeskapande.

  • Ett evidensbaserat tillvägagångssätt (4U) för att undersöka, utforska, utvärdera och utveckla organisatoriska prestationsförbättringar.

Synkront genomförande för att stänga gapet mellan ord och handling, handlar om att:

  • Tydliggöra varför, vad, hur och när.

  • Skapa laserfokus.

  • Identifiera de beteenden som driver på i önskad riktning.

  • Börja Nua – för omedelbar framdrift.

  • Experimentera och lär.

  • Lösa konflikter och utveckla samarbetsformer.

  • Ge frekvent positiv feedback.

Synkron 2020 @ All Rights Reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera