Vi arbetar tillsammans med företagsledningar för att väsentligt förbättra upplevelsen för deras kunder, medarbetare och intressenter. Synkron AB består av en grupp skickliga konsulter med omfattande och värdefulla praktiska erfarenheter från utvecklande av nya insikter och tankar samt genomförande av signifikanta och handfasta affärs- och resultatförbättringar.

 

FOKUS PÅ ATT IDENTIFIERA OCH REALISERA POTENTIAL. Vi fokuserar på den operativa organisationen där mer än 80% av värdet för kunder, medarbetare och ägare skapas.

 

OKONVENTIONELLT ANGREPPSSÄTT FÖR ÖVERRASKANDE RESULTAT. I nära samarbete med den operativa organisationen och med ett effektivt tillämpande av vårt tillvägagångssätt, baserat på praktisk erfarenhet och vetenskaplig forskning, skapar vi signifikanta och handfasta affärs- och resultatförbättringar.

 

DJÄVULENS ADVOKATER. Vi ställer de svåra frågorna genom att observera, tolka och ifrågasätta. Det för att slå hål på gamla sanningar och skapa nya insikter och tankar som leder till verkliga affärs- och resultatförbättringar. Vi tillför teoretisk och praktisk kunskap, vägledning och inspiration från långvarigt arbete med affärs-, verksamhets-, och organisationsutveckling. Vi bidrar också med en kreativ utvecklingsprocess för nytänkande och en effektiv metod för integrerad prestationsutveckling och förändringsledning.

 

I en allt mer oförutsägbar, dynamisk, komplex och uppkopplad miljö fylld av tvetydigheter och paradoxer tror vi på att träffas ansikte mot ansikte för att utbyta idéer och erfarenheter. Vi erbjuder våra erfarenheter, kunskaper och vårt tillvägagångsätt till uppdragsgivare först när förutsättningar finns för ett framgångsrikt samarbete. 

Synkron 2020 @ All Rights Reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera