Synkron AB arbetar tillsammans med företagsledningar för att väsentligt förbättra effektivitet och arbetssätt så en bättre verklighet skapas för kunder, medarbetare och intressenter. Vi utmanar traditionella arbetssätt genom våra effektiva och digitala arbetssätt vilket spar in på uppdragsgivarens tid och kostnader samtidigt som kvaliteten och resultatet i leveransen höjs.

Ta din affär och verksamhet till sin fulla potential!

Rekognosering är vårt tillvägagångssätt för att identifiera den fulla potentialen i din affär och verksamhet. Genom ett 360 graders perspektiv, situationsspecifika hypoteser och Ärliga Dialoger med de som är berörda beskriver vi verkligheten som den är baserad på fakta och förstahands- erfarenheter. Det för att du ska kunna adressera det som behöver åtgärdas för att vinna.


Coaching för pragmatisk framkomlighet är vårt arbetssätt för att hjälpa dig att realisera de åtgärder som tar din affär och verksamhet till sin fulla potential. Det genom att tydlig-göra och konkretisera de handlingar och ändamålsenliga beteenden som krävs av dina nyckelpersoner för att

accelerera förflyttningen mot en vinnande position.


Synkron AB består av en grupp skickliga managementkonsulter med omfattande och värdefulla praktiska erfarenheter från utvecklande av nya lösningar baserat på nya insikter samt genomförande av signifikanta och handfasta affärs- och resultatförbättringar.