Vi arbetar med företag för att utveckla väsentligt förbättrade prestationer så att signifikanta och mätbara resultat realiseras. Synkron AB består av en grupp skickliga konsulter med omfattande och värdefulla erfarenheter från resultatförbättring, företagsutveckling och företagsledning.


FOKUS PÅ ATT FRIGÖRA OCH REALISERA POTENTIAL. Vi fokuserar på den operativa organisationen där mer än 80% av värdet för kund och företagets intjäningsförmåga och lönsamhet skapas.


OKONVENTIONELLT ANGREPPSSÄTT FÖR ÖVERRASKANDE RESULTAT. I nära samarbete med den operativa organisationen och med ett effektivt tillämpande av vårt tillvägagångssätt, baserat på praktisk erfarenhet och vetenskaplig forskning, skapar vi konkreta resultatförbättringar för ökad intjäning och/eller ökad lönsamhet.


TILLFÖR PRAKTISK KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION. Vi tillför praktisk kunskap och erfarenhet från långvarigt arbete med affärs-, verksamhets-, och organisationsutveckling, en kreativ utvecklingsprocess för nytänkande och en effektiv metod för integrerad prestationsutveckling.


I en allt mer oförutsägbar, dynamisk, komplex och uppkopplad miljö tror vi på att träffas ansikte mot ansikte för att utbyta idéer och erfarenheter. Vi erbjuder våra erfarenheter, kunskaper och vårt tillvägagångsätt till uppdragsgivare först när förutsättningar finns för ett framgångsrikt samarbete. 

Synkron 2020 @ All Rights Reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera